Företagsalbum

Liyuan Battery Industrial Park

Liyuan Battery Industrial Park

Liyuan Battery started its work with great success

Liyuan Battery började sitt arbete med stor framgång

Liyuan battery office style

Liyuan batteri kontor stil

Liyuan Battery Office

Liyuan batterikontor

Power Source Office

Power Source Office

Liyuan Battery Culture Wall

Liyuan batteri kulturvägg

Liyuan Culture Wall

Liyuan kulturvägg

Liyuan battery roll core area

Liyuan batterirulle kärnområdet

Liyuan battery welding area

Liyuan batteri svetsning område

Liyuan battery testing room

Liyuan batteritestrum